Instrukcja instalacji

GekOn – instrukcja instalacji

1. Ekran powitalny

Kliknij ‘Dalej’

Ekran powitalny

2. Licencja

Przeczytaj uważnie umowę licencyjną. Zaznacz „Akceptuję postanowienia licencyjne” i kliknij ‘Dalej’

Licencja

3. Wybór opcji instalacji

Wybierz jedną z opcji i kliknij ‘Dalej’

Jeśli jest to pierwsza instalacja AidCAD Pack
 • Aktualizuj | Napraw Komponenty Zewnętrzne (PDFCreator, Papier GekOn)
 • GekOn używa do działania bezpłatnych komponentów zewnętrznych – PDFCreator w wersji wyłącznie [1.7.3] oraz specjalny Papier GekOn. Oba komponenty konieczne są do używania narzędzi wydruku PDF.

 • Odbuduj połączenie AidCAD z oprogramowaniem CAD
 • Jeśli AidCAD Pack jest już zainstalowany, ale z jakiegoś powodu przestał działać w Twoim CADzie to wybierz tą opcję. Spowoduje ona ponowne połączenie AidCAD z CADem.
  UWAGA. Ta opcja nie kopiuje plików źródłowych AidCAD Pack na Twój komputer.

 • Pełna instalacja pakietu AIDCad
 • Instalacja Komponentów Zewnętrznych wymaga uprawnień Administratora. Jeśli nie jesteś Administratorem lub Instalator nie został otwarty w trybie „Uruchom jako Administrator” opcja ta będzie nieaktywna (nie można jej zaznaczyć). W takim przypadku dokończ instalację AidCAD Pack, a Komponenty Zewnętrzne doinstalujesz później (patrz punkt Instalacja Komponentów Zewnętrznych)

Wybór opcji instalacji

4. Wybór folderu docelowego

Kliknij ‘WSKAŻ’, żeby wybrać folder, w którym AidCAD Pack zostanie zainstalowany, a następnie ‘Dalej’

 • Jeśli folder „AidCAD Pack” nie istnieje, zostanie utworzony we wskazanej lokalizacji – nie ma potrzeby jego tworzenia wcześniej
 • Jeśli Twoje uprawnienia nie pozwalają na instalację w wybranej lokalizacji, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat

Wybór folderu docelowego

5. Wybór modułów

Zaznacz, który moduł AidCAD Pack chcesz zainstalować i kliknij ‘Dalej’

Wybór modułów

6. Wybór folderu roboczego

Kliknij ‘WSKAŻ’, żeby wybrać folder, w którym zostanie utworzony folder , a następnie ‘Dalej’

 • Folder Roboczy to folder, w którym AidCAD Pack będzie umieszczał pliki utworzone jako wynik poszczególnych poleceń
 • Jeśli Twoje uprawnienia nie pozwalają na działania w wybranej lokalizacji, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat

Wybór folderu roboczego

7. Potwierdzenie ustawień

Okienko podsumowuje parametry instalacji. Jeśli wszystko się zgadza kliknij ‘INSTALUJ’, w innym przypadku kliknij ‘ZMIEŃ’, żeby wrócić do poprzednich kroków

Potwierdzenie ustawień

8. Zakończenie instalacji

Wszystkie pliki zostały skopiowane. Zakończenie instalacji nastąpi po pierwszym uruchomieniu CADa.

Zakończenie instalacji