Instrukcja instalacji

AidCAD Pack – instrukcja instalacji

1. Ekran powitalny

Kliknij ‘Dalej’

Ekran powitalny

2. Licencja

Przeczytaj uważnie umowę licencyjną. Zaznacz „Akceptuję postanowienia licencyjne” i kliknij ‘Dalej’

Licencja

3. Wybór środowiska CAD

Wybierz wszystkie CADy, w których chcesz, żeby AidCAD Pack działał

 • Okienko pojawi się tylko w przypadku, gdy w systemie jest więcej niż jeden CAD
 • Możesz wybrać więcej niż jeden CAD

Wybór środowiska CAD

4. Wybór opcji instalacji

Wybierz jedną z opcji i kliknij ‘Dalej’

Ten ekran pojawi sie tylko w przypadku, gdy AidCAD Pack jest już zainstalowany na Twoim komputerze
 • Aktualizuj | Napraw WarAn i GekOn
 • Jeśli AidCAD Pack jest już zainstalowany, ale chcesz instalację powtórzyć lub zaktualizować wersję GekOn i/lub WarAn to wybierz tą opcję. Możesz również zdecydować czy instalator ma pozostawić Twoje pliki konfiguracyjne GekOn i WarAn.

 • Zainstaluj od nowa (czysta instalacja)
 • Instalator przeprowadzi czystą instalację ustalając z Tobą wszystkie jej parametry.

 • Przycisk DODAJ
 • Jeśli instalujesz GekOn’a to konieczne będzie dodanie bezpłatnych komponentów zewnętrznych – PDFCreator w wersji wyłącznie [1.7.3] oraz specjalny Papier GekOn. Oba komponenty konieczne są do używania narzędzi wydruku PDF.

 • Kliknięcie przycisku DODAJ uruchomi nowe okienko instalatora.
  Instalacja Komponentów Zewnętrznych wymaga uprawnień Administratora. Jeśli nie jesteś Administratorem to nic straconego – dokończ instalację i później poproś Admnistratora o dodanie Komponentów Zewnętrznych – patrz punkt Instalacja Komponentów Zewnętrznych

Wybór opcji instalacji

5. Wybór folderu docelowego

Kliknij ‘WSKAŻ’, żeby wybrać folder, w którym AidCAD Pack zostanie zainstalowany, a następnie ‘Dalej’

 • Jeśli folder „AidCAD Pack” nie istnieje, zostanie utworzony we wskazanej lokalizacji – nie ma potrzeby jego tworzenia wcześniej
 • Jeśli Twoje uprawnienia nie pozwalają na instalację w wybranej lokalizacji, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat

Wybór folderu docelowego

6. Wybór modułów

Zaznacz, który moduł AidCAD Pack chcesz zainstalować i kliknij ‘Dalej’. Oczywiście możesz instalować oba moduły – GekOn i WarAn

Wybór modułów

7. Wybór folderu roboczego

Kliknij ‘WSKAŻ’, żeby wybrać folder, w którym zostanie utworzony folder , a następnie ‘Dalej’

 • Folder Roboczy to folder, w którym AidCAD Pack będzie umieszczał pliki utworzone jako wynik poszczególnych poleceń
 • Jeśli Twoje uprawnienia nie pozwalają na działania w wybranej lokalizacji, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat

Wybór folderu roboczego

8. Potwierdzenie ustawień

Okienko podsumowuje parametry instalacji. Jeśli wszystko się zgadza kliknij ‘DALEJ’, w innym przypadku kliknij ‘COFNIJ’, żeby wrócić do poprzednich kroków

Potwierdzenie ustawień

9. Komponenty Zewnętrzne

Kliknij ‘DODAJ’, żeby zainstalować Komponenty Zewnętrzne

 • Kliknięcie przycisku DODAJ uruchomi nowe okienko instalatora.
  Instalacja Komponentów Zewnętrznych wymaga uprawnień Administratora. Jeśli nie jesteś Administratorem to nic straconego – kliknij DALEJ i dokończ instalację a później poproś Admnistratora o dodanie Komponentów Zewnętrznych – patrz punkt Instalacja Komponentów Zewnętrznych

Komponenty Zewnętrzne

10. Zakończenie instalacji

Wszystkie pliki zostały skopiowane. Kliknij ‘ZAMKNIJ’, żeby zakończyć instalatora. Pełne ukończenie instalacji (wczytanie menu, ustawienie pasków narzędzi) nastąpi przy pierwszym uruchomieniu CADa.

Zakończenie instalacji