lista poleceń GekOn

COUNTBLK
Zlicz Blok
Zlicza wybrane bloki z zadanego zakresu rysunku
ZWCAD
Ograniczenie przy działaniu na Blokach Dynamicznych.

SHOWBLK
Namierz Bloki
Wstawia flagę przy szukanych blokach w zadanym zakresie rysunku
ZWCAD
Ograniczenie przy działaniu na Blokach Dynamicznych.

QDELBLK
Szybkie Usuń Bloki
Usuwa wybrane bloki z całego rysunku
ZWCAD
Ograniczenie przy działaniu na Blokach Dynamicznych.

REPLACEBLK
Podmień Blok
Podmienia wybrany blok innym korygując skalę, punkt bazowy, atrybuty
ZWCAD
Ograniczenie przy działaniu na Blokach Dynamicznych.

DELBLKHATCH
Usuń Hatch w Bloku
Usuwa z bloku kreskowanie
SCALEBLK
Skaluj Bloki
Skaluje wybrane bloki z zadanego zakresu rysunku
ZWCAD
Ograniczenie przy działaniu na Blokach Dynamicznych.

DELBLK
Usuń Bloki
Usuwa wybrane bloki z zadanego zakresu rysunku
ZWCAD
Ograniczenie przy działaniu na Blokach Dynamicznych.

DELBLKLAYOUT
Usuń Bloki z Arkuszy
Usuwa wybrane bloki ze wszystkich arkuszy rysunku
ZWCAD
Ograniczenie przy działaniu na Blokach Dynamicznych.

CHANGEBLKDATA
Zmień Dane w Bloku
Zmienia wybrane parametry we wszystkich elementach w bloku
ZWCAD
Ograniczenie przy działaniu na Blokach Dynamicznych.

QBLKDEF
Szybkie Bloki
Automatycznie definiuje bloki z elementów ograniczonych ramkami

Narzędzia Atrybutów

CHANGEATTLAYOUT
Zmień Atrybuty w Arkuszach
Zmienia wartość wybranych atrybutów bloku na wybranych Arkuszach
ZWCAD
Ograniczenie przy działaniu na Blokach Dynamicznych.

FILETOATT
Plik do Atrybutów
Importuje dane z pliku Tekstowego do Atrybutów
ZWCAD
Ograniczenie przy działaniu na Blokach Dynamicznych.

IMPORTINTOATT
Importuj do Atrybutu
Do atrybutów wybranych bloków wpisuje dane z pliku wsadowego
ZWCAD
Ograniczenie przy działaniu na Blokach Dynamicznych.

ATTTOFILE
Atrybuty do Pliku
Eksportuje dane z Atrybutów do pliku Tekstowego
ZWCAD
Ograniczenie przy działaniu na Blokach Dynamicznych.

ATTJUSTIFY
Wyrównaj Atrybut+Text
Zmienia punkt wyrównania Atrybut+(M)Text

Narzędzia Tekstów

SHOWTXT
Namierz teksty
Wyszukuje i porównuje dane w obiektach tekstowych w zadanym zakresie rysunku.
COUNTTXT
Zlicz Teksty
Zlicza wszystkie teksty z zadanego obszaru rysunku
TXTTOFILE
Teksty do pliku
Eksportuje teksty do pliku tekstowego
CLEARMTXT
MTEXT Wyczyść Styl
Usuwa wewnętrzne formatowanie tekstów wielowierszowych
NUMTXT
Tekst Numeruj
Numeruje wskazane teksty i atrybuty
ZWCAD
Ograniczenie przy działaniu na Blokach Dynamicznych.

COPYTXTTOOBJ
Kopiuj Tekst w Obiekt
Kopiuje (M)TEXT|ATTRIB w ATTRIB|(M)TEXT|MULTILEADER
TXTTOFILELINE
Teksty do pliku wierszami
Wypisuje wybierane teksty do pliku tekstowego z podziałem na wiersze
TXTTOMTXT
TEXT do MTEXT
Konwertuje TEXT do MTEXT

Narzędzia Drukowania [*]

PRINTSELECTED
Drukuj Wybrane
Drukuje wybrane obszary na wskazanej drukarce
ZWCAD
Dostępne w ZWCAD od wersji 2020

PDFL
PDF z Arkuszy…
Drukuje PDF z Arkuszy z dopasowaniem rozmiaru papieru
ZWCAD
Dostępne w ZWCAD od wersji 2020

BATCHPDF
PDF z Plików
Drukuje PDF z Arkuszy wybranych plików z dopasowaniem rozmiaru papieru
ZWCAD
Dostępne w ZWCAD od wersji 2020

PDFM
PDF z Modelu…
Drukuje PDF z dopasowaniem rozmiaru papieru
ZWCAD
Dostępne w ZWCAD od wersji 2020

qPDFL
PDF z Arkusza
Drukuje PDF z aktywnego Arkusza z dopasowaniem rozmiaru papieru
ZWCAD
Dostępne w ZWCAD od wersji 2020

PSETUPCOPY
Kopiuj Ustawienia Strony
Kopiuje ustawienia strony aktywnego arkusza na inne, wybrane arkusze
ZWCAD
Dostępne w ZWCAD od wersji 2020

Narzędzia Rysunku

IMPLODEBLOCK
Rozbij z Cechami
Rozbija bloki z zachowaniem ich cech i wartości atrybutów
LAYOUTEXTRACT
Eksportuj Arkusze
Zapisuje do pliku arkusze z odpowiadającym im obszarem modelu
IMPLODELAYER
Scal Warstwy
Przenosi wszystkie elementy na wybraną warstwę zachowując ich cechy

Przybornik

COUNTLEN
Zlicz Długość
Sumuje długość odpowiednich obiektów z podziałem na warstwy ze wskazanego obszaru rysunku
SELSIM
Wybierz Podobne
Wybiera wszystkie elementy wskazanego typu z rysunku
ZWCAD
Ograniczenie przy działaniu na Blokach Dynamicznych.

DELDOUBLE
Usuń Zdublowane
Usuwa zdublowane obiekty nałożone na siebie
AALIGN
Auto Dopasuj
Skaluje obiekt na bazie 2 wskazanych punktów i żądanej odległości pomiędzy nimi
OSRESTORE
Przywróć Znaczniki
Przywraca punkty charakterystyczne (OSMODE) oraz marker (AUTOSNAP)
INSERTLEN
Odczytaj Trasę
Odczytuje trasę i jej długość wpisuje do atrybutu bloku
SELOBJ
Wybierz Obiekty
Wybiera obiekty ze wskazanego obszaru rysunku
MERGEDWG
Połącz Rysunki
Wstawia do AKTUALNEGO rysunku WSZYSTKIE rysunki z danego katalogu dodając im obramowanie
REVERSELINE
Odwróć Linię
Zmienia kierunek wybranych linii
DELGKNTEMPOBJ
Usuń Helpery
Usuwa wszsytkie tymczasowe obiekty utworzone przez polecenia GekOn