faq

Aplikacja i Licencje

 • Co to jest GekOn i do czego służy?

  Gekon to zaawansowana nakładka na oprogramowanie CAD*, która rozbudowuje funkcjonalność o kilkadziesiąt przydatnych i często wykorzystywanych poleceń.

  GekOn służy do automatyzacji i przyśpieszenia czasochłonnych działań np.:

  • zliczanie elementów i robienie zestawień z eksportem do plików
  • szybkiej, „hurtowej” obróbki bloków
  • błyskawicznego drukowania do PDF dowolnej ilości arkuszy, z automatycznym dopasowaniem papieru do drukowanego obszaru

  Pełną listę poleceń znajdziesz tutaj: LISTA

 • Jak zainstalować Gekona?

  Uruchom instalator, który sprawnie przeprowadzi Cię przez proces instalacji. Szczegółowe informacje znajdziesz w INSTRUKCJI INSTALACJI
  UWAGA. GekOn nie działa w środowisku AutoCAD LT.
 • Jak uruchomić Gekon?

  Podczas instalacji Gekon odpowiednio konfiguruje Twoje środowisko CAD i uruchami się automatycznie wraz z każdym otwieranym rysunkiem. Nie musisz robić nic więcej.
 • Którą wersję licencji wybrać?

  Pobierz i wypróbuj naszą bezpłatną wersję demonstracyjną. Jest w pełni funkcjonalna więc łatwo sprawdzisz, jakie polecenia są Ci potrzebne i dobierzesz odpowiednią licencję. ZAMÓW BEZPŁATNE DEMO
 • Czy mogę przetestować aplikację przed zakupem?

  Tak, na 14 dni udostępniamy darmową i w pełni funkcjonalną wersję demonstracyjną: ZAMÓW DEMO
 • Jak zarejestrować GekOn?

  Rejestracja przeprowadzana jest w kilku prostych krokach:

  • uruchom polecenie GEKONAUTHORIZE i wygenreruj plik autoryzacyjny
  • otrzymany plik autoryzacyjny wczytaj na stronie www.gekoncad.pl w zakładce moje licencje dzięki temu otrzymacz plik licencji
  • uruchom ponownie polecenie GEKONAUTHORIZE i wczytaj plik licencji
  • uruchom CADa ponownie – to zakończy proces rejestracji.
 • Z którymi wersjami BricsCad współpracuje GekOn?

  Gekon działa z BricsCad w wersji minimum 12
 • Z którymi wersjami AutoCad współpracuje GekOn?

  Gekon działa z AutoCad w wersji minimum 2004.
  Uwaga. GekOn nie działa w środowisku AutoCAD LT.
 • Z którymi wersjami ZWCAD współpracuje GekOn?

  Gekon działa z ZWCAD Classic, ZWCAD 2012 oraz ZWCAD 2020
  UWAGA. Ze względu na ograniczenia środowiska ZWCAD (Classic i 2012) narzędzia GekOn PDF nie będą działały. Wystąpią również problemy z narządziami bloków przy blokach dynamicznych.
 • Nie do końca rozumiem jak działają poszczególe polecenia. Co zrobić?

  Niektóre polecenia GekOna są proste i sama nazwa w pełni oddaje co robią (np. Odwróć Linię).
  Inne polecenia są bardziej skomplikowane i zaawansowane – dla tych przygotowane zostały specjalne wideotutoriale – zachęcamy do ich obejrzenia TUTORIALE.

Narzędzia drukowania

 • Czy GekOn dopasowuje PDFy do rozmiaru wydruku?

  Tak. GekOn potrafi dostosować rozmiar papieru PDF do wielkości drukowanego obszaru. Oznacza to, że Twoje PDFy będą zawsze profesjonalnie przycięte – niezależnie od wymiarów rysunku.
  Mało tego, GekOn potrafi także hurtowo drukować wybrane Arkusze lub obszary ograniczone poliliniami, a na końcu automatycznie połączyć PDFy w jeden plik.
 • Czy GekOn potrafi automatycznie przygotować PDFy z wielu Arkuszy?

  Tak, GekOn może hurtowo drukować wybrane Arkusze do PDF.
 • Czy GekOn może automatycznie przygotować PDFy z modelu?

  Tak, GekOn może drukować wybrane obszary z modelu do PDF. Wystarczy wskazać polilinie ograniczajace obszary, które maja zostać wydrukowane
 • Czy można automatycznie drukować obszary w Ramkach Wydruku na wielu Arkuszach?

  Tak. Jeśli wszystkie Ramki Wydruku na każdym Arkuszu są na tej samej warstwie (i w PDFL zaznaczysz opcję “Drukuj obszary ograniczone Ramkami”) to każda Ramka będzie jako osobny wydruk.
 • Czy GekOn może łączyć drukowane arkusze w jeden plik PDF?

  Tak, wydruki wybranych Arkuszy lub wskazanych obszarów z Modelu mogą zostać automatycznie połączone w jeden plik PDF.
 • Co to są Ramki Wydruku i do czego służą?

  Ramki Wydruku to prostokąty na wybranej warstwie, które ograniczają (wskazują) obszar do drukowania.
  Ramki Wydruku są niezastąpione w chwili, gdy na rysunku (zarówno w Modelu jak i Arkuszach) masz wiele obszarów do druku. Te Ramki pozwalają GekOnowi przygotować wydruki w pełni automatycznie.
 • Czy GekOn potrafi automatycznie wybierać zakresy do druku?

  Tak, poprzez Ramki Wydruku. Utwórz nową warstwę, najlepiej niedrukowalną. Wszystkie obszary, które chcesz wydrukować, obrysuj polilinią (czyli narysuj Ramkę Wydruku) na tej warstwie. W oknie dialogowym poleceń PRINTSELECTED, PDFM, PDFL zaznacz “”Drukuj obszary ograniczone Ramkami”” a w miejscu “”Definiuj Ramki Wydruku”” wskaż warstwę, którą przed chwilą utworzyłeś.
  I już, GekOn teraz automatycznie wydrukuje wszystkie zaznaczone obszary.
 • Rysowanie Ramek Wydruku jest czasochłonne, czy można zrobić to szybciej?

  Tak, w pewnych przypadkach możliwe jest automatyczne dostawienie Ramek Wydruku. Warunkiem jest, żeby w każdym obszarze wydruku był jakiś blok, który w każdym obszarze zlokalizowany jest w tym samym miejscu (np. jeśli na Modelu umieszczonych jest wiele formatek wydruku z tabelkami rysunkowymi).
  W takim przypadku przygotuj blok Ramki Wydruku (czyli prostokąt na odpowiedniej warstwie), ustal jego punkt bazowy w miejscu pokrywającym się z punktem bazowym bloku w obszarze wydruku. Użyj polecenia REPLACEBLK – jako blok podmieniany wskaż blok z obszaru wydruku, blok podmieniający to wcześniej utworzona Ramka Wydruku. Odznacz opcję “”Usuwaj blok źródłowy”” i zatwierdź.
  Bloki Ramek Wydruku zostały dostawione do obszarów wydruku. Teraz trzeba je rozbić – użyj polecenia SELSIM, wskaż blok Ramki Wydruku (wszystkie bloki zostaną wybrane). Teraz możesz je rozbić. I już, obszary są gotowe do automatycznego wydruku.

Narzędzia dla Atrybutów

 • Do czego przydaje się polecenie „Zmień Atrybuty w Arkuszach”. Przecież rysuje się na Modelu?

  Dzięki temu poleceniu można szybko poprawić np. treść atrybutów tabelki rysunkowej.
 • Czym różni się polecenie “Importuj do Atrybutu” od “Plik do Atrybutów”?

  „Plik do Atrybutów” działa na bazie pliku przygotowanego przez polecenie „Atrybuty do Pliku” i służy do hurtowej zmiany wartości atrybutów.
  „Importuj do Atrybutu” również zmienia wartości atrybutów, ale na trochę innej zasadzie – jeśli wartość jednego, wskazanego atrybutu jest taka, jaką określiłeś w pliku wsadowym to wybrane atrybuty tego bloku (również określone w pliku) zostaną zaktualizowane do wartości z pliku wsadowego.
 • Do czego może przydać się eksport atrybutów bloku do pliku i odwrotnie? (“Atrybuty do Pliku” oraz “Plik do Atrybutów”)

  Dzięki tym poleceniom można szybko wyeksportować dane z atrybutów Bloków do plików, hurtowo je edytować (np. w arkuszu kalkulacyjnym) a następnie zaktualizować wybrane atrybuty na rysunku jednym poleceniem. Oszczędzisz w ten sposób dużo czasu.
 • Czym różni się „Zmień Atrybuty w Arkuszach” od pozostałych Narzędzi Atrybutów?

  „Zmień Atrybuty w Arkuszach”, jak nazwa wskazuje, zmienia wybranych wartości atrybutów wybranego bloku na wszystkich arkuszach rysunku. Bardzo przydatne, jeśli chcesz zmienić np. datę na wszystkich tabelkach rysunkowych. Pozostałe polecenia Narzędzi Atrybutów operują tylko na obiektach w obrębie aktywnej zakładki (Model lub dany Arkusz).

Narzędzia Tekstów

 • Dlaczego polecenie „Namierz teksty” nie działa?

  Sprawdź, czy po wpisaniu szukanego Tekstu na pewno kliknąłeś „Zatwierdź” w górnej części okna dialogowego. Dodatkowo na dole okna możesz zaznaczyć „Dopasowanie” jako „Miękkie”
 • Czym różni się polecenie “Teksty do Pliku” od “Teksty do Pliku Wierszami”?

  Teksty Do Pliku (TXTTOFILE) po prostu zapisuje do pliku wszystkie odnalezione Texty. W przypadku Teksty do Pliku Wierszami (TXTTOFILELINE) w danym wierszu pliku zapisywanych jest kilka (użytkownik decyduje ile) klikniętych textów. Pozwala to niejako “logicznie” pogrupować teksty z rysunku.
 • Czy Tekst Numeruj potrafi numerować tylko Texty?

  Tekst Numeruj (NUMTXT) działa w TEXTACH i ATRYBUTACH bloków.
 • Do czego służy polecenie „MTEXT Wyczyść Styl”?

  Jeśli kiedyś natrafiłeś na tekst, który uparcie odmawiał poddania się formatowaniu/zmianie właściwości/użyciu Malarza Formatów to Wyczyszczenie Stylu rozwiąże ten problem i umożliwi normalnie formatowanie mtextu.
 • Czy muszę klikać wszystkie obiekty, żeby je ponumerować?

  Tekst Numeruj (NUMTXT) jest rozbudowanym narzędziem, które pozwala numerować elementy na wiele sposobów:
  – kolejno klikając;
  – zaznaczając oknem
  – “linią” – numerowane będą wszystkie obiekty przecięte wirtualną linią
 • Czy GekOn pozwala na porównanie tekstów, które są na rysunku z tymi, które mam w pliku txt?

  Tak, polecenie Namierz Teksty (SHOWTXT) pozwala w szybki sposób porównać czy teksty z pliku zewnętrznego są w rysunku (i odwrotnie). Jest to szczególnie przydatne przy sprawdzaniu czy np. na rysunku zostały pokazane wszystkie urządzenia zgodnie z listą w opisie. SHOWTXT jako podsumowanie pokazuje:
  – które teksty są w rysunku, ale nie ma ich w pliku oraz
  – które teksty są w pliku, ale nie ma ich na rysunku

Narzędzia dla Bloków

 • Czym się różni polecenie „Usuń Bloki” od „Szybkie Usuń Bloki”?

  „Szybkie Usuń Bloki” kasuje wszystkie wystąpienia danego bloku z CAŁEGO obszaru Rysunku. „Usuń Bloki” pozwala dodatkowo wskazać na Rysunku zakres do którego ograniczone zostanie kasowanie Bloków
 • Do czego przydaje się “Szybkie bloki”?

  QBLKDEF służy do szybkiego przygotowania bazy bloków. Każdy blok z czasem ewoluuje (zmienia wygląd, dochodzą atrybuty), przy pomocy polecenia Szybkie Bloki jesteś w stanie uaktualnić całą Twoją bazę bloków jednym kliknięciem.
 • Czym różni się określenie nowej skali przez “Współczynnik” od określenia skali przez “Wartość” w poleceniu “Skaluj Bloki” ?

  “”Współczynnik” to mnożnik istniejącej skali Bloku. Czyli dla Bloku o skali = 2 wywołanie polecenia “Skaluj Blok” i podanie “współczynnik” = 5 da w efekcie Blok o skali = 10. Dla tego samego Bloku wywołanie polecenia “Skaluj Blok” i podanie “wartość” = 5 da w efekcie blok o skali = 5.
  Czasami bloki mają punkty bazowe w dziwnych miejscach, co znacząco utrudnia ich hurtowe skalowanie. Oczywiście Skaluj Blok potrafi poradzić sobie i z tym – wystarczy wskazać punkt, wedle którego elementy będą skalowane.”

Zabezpieczenie rysunków

 • Jak mogę ochronić swój rysunek?

  Można to zrobić wykorzystując polecania:
  – “Rozbij z Cechami”
  – “Scal Warstwy”
  pozwalają one w dość skuteczny sposób “zabezpieczyć” rysunek.
  Często, zgodnie z umową, trzeba przekazać edytowalną wersję dokumentacji ale bywają przypadki, kiedy chcemy ograniczyć (lub chociaż utrudnić) możliwość modyfikacji rysunków.
  “Rozbij z Cechami” rozbija wybrane bloki, ale w taki sposób, że przed i po wyglądają dokładnie tak samo (z tą różnicą, że są to już tylko linie i texty a nie bloki z atrybutami)
  “Scal Warstwy” idzie o krok dalej – przenosi wybrane elementy na jedną, wybraną warstwę. Oczywiście wizualnie nic się nie zmienia.

Przybornik

 • Do czego przydaje się polecenie „Połącz rysunki”?

  Wyobraźmy sobie sytuację, że dostaliśmy 100 plików DWG wyeksportowanych z nieznanego programu (np. ePlan), a każdy plik to jeden rysunek A4. Dwoma poleceniami (MERGEDWG + PDFM) w 1,5 minuty otrzymujemy gotowy jeden plik PDF, który można błyskawicznie wydrukować lub wysłać mailem.
 • Po co usuwać identyczne obiekty dokładnie nałożone na siebie (polecenie “Usuń Zdublowane”)? Przecież ich nie widać…

  To prawda, ale takie “duble” mogą powodować przekłamania podczas automatycznego zliczaniua elementów i tym samym w zestawieniach materiałów.
 • Co to jest “Przywróć Znaczniki” ?

  Zdarza się, że niektóre aplikacje/nakładki na CADa wyłączają ustawienia punktów charakterystycznych, widoczność markera, przyciąganie do punktów itd. Potrafią je wyłączyć i nie przywrócić poprzednich ustawień, co jest bardzo kłopotliwe (i denerwujące).
  Przywróć Znaczniki zmienia wartości zmiennych OSMODE, AUTOSNAP, OSRESTORE na te zdefiniowane w pliku GekOn-Konfig.txt (możesz je w tym pliku skorygować).