gekon-logo-product

GekOn – PDF

259.00zł +vat

SKU: gekon-pdf

nasz cennik

podstawowy

START

0 zł

 • wydruk do PDF
  0/4
 • – – –
 • ochrona rysunku
  0/2
 • – – –
 • operacje na blokach
  3/8
 • •Usuń Bloki z Arkuszy
  •Skaluj Bloki •Szybkie Bloki
 • operacje na atrybutach
  0/4
 • •Zmień Atrybuty w Arkuszach
 • operacje na tekście
  4/6
 • •Zlicz teksty
  •Teksty do pliku •Teksty do pliku wierszami
  •Wyczyść Styl
 • przybornik
  4/8
 • •Wybierz Obiekty •Usuń Zdublowane
  •Przywróć Znaczniki
  •Autodopasowanie
 • RAZEM:
  11 funkcji

rozszerzony

STANDARD

399 zł / rok

 • wydruk do PDF
  1/4
 • •Drukuj Wybrane
 • ochrona rysunku
  0/2
 • – – –
 • operacje na blokach
  6/8
 • •Namierz Bloki •Usuń Bloki
  •Szybkie Usuń Bloki •Usuń Bloki z Arkuszy
  •Skaluj Bloki •Szybkie Bloki
 • operacje na atrybutach
  1/4
 • •Zmień Atrybuty w Arkuszach
 • operacje na tekście
  5/6
 • •Numeruj teksty •Zlicz teksty
  •Teksty do pliku •Teksty do pliku wierszami
  •Wyczyść Styl
 • przybornik
  7/8
 • •Wpisz Długość Odcinka
  •Wybierz Podobne
  •Wybierz Obiekty
  •Usuń Zdublowane

  •Połącz Rysunki
  •Przywróć Znaczniki
  •Autodopasowanie

 • RAZEM:
  20 funkcji

wygodny

PREMIUM

499 zł / rok

 • Wydruk do PDF
  4/4
 • •Drukuj Wybrane
  •PDF z Modelu •PDF z Arkuszy •PDF z Arkusza
 • ochrona rysunku
  2/2
 • •Rozbij z Cechami •Scal Warstwy
 • operacje na blokach
  8/8
 • •Zlicz Blok •Namierz Bloki •Usuń Bloki
  •Szybkie Usuń Bloki •Usuń Bloki z Arkuszy
  •Skaluj Bloki •Podmień Blok •Szybkie Bloki
 • operacje na atrybutach
  4/4
 • •Zmień Atrybuty w Arkuszach •Atrybuty do Pliku
  •Plik do Atrybutów •Importuj do Atrybutu
 • operacje na tekście
  6/6
 • •Namierz teksty •Numeruj teksty •Zlicz teksty
  •Teksty do pliku •Teksty do pliku wierszami
  •Wyczyść Styl
 • przybornik
  8/8
 • •Zlicz Długość •Wpisz Długość Odcinka
  •Wybierz Podobne •Wybierz Obiekty •Usuń Zdublowane
  •Połącz Rysunki •Przywróć Znaczniki
  •Autodopasowanie
 • RAZEM:
  32 funkcje

PAKIET PDF

PDF

259 zł / rok

 • wydruk do PDF
  4/4
 • – – –
 • ochrona rysunku
  0/2
 • – – –
 • operacje na blokach
  3/8
 • •Usuń Bloki z Arkuszy
  •Skaluj Bloki •Szybkie Bloki
 • operacje na atrybutach
  0/4
 • •Zmień Atrybuty w Arkuszach
 • operacje na tekście
  4/6
 • •Zlicz teksty
  •Teksty do pliku •Teksty do pliku wierszami
  •Wyczyść Styl
 • przybornik
  4/8
 • •Wybierz Obiekty •Usuń Zdublowane
  •Przywróć Znaczniki
  •Autodopasowanie
 • RAZEM:
  15 funkcji
Narzędzia Bloków START STANDARD PAKIET PDF PREMIUM
Zlicz Blok
COUNTBLK
Zlicza wybrane bloki z zadanego zakresu rysunku
+
Skaluj Bloki
SCALEBLK
Skaluje wybrane bloki z zadanego zakresu rysunku
+ + + +
Namierz Bloki
SHOWBLK
Wstawia flagę przy szukanych blokach w zadanym zakresie rysunku
+ +
Usuń Bloki
DELBLK
Usuwa wybrane bloki z zadanego zakresu rysunku
+ +
Szybkie Usuń Bloki
QDELBLK
Usuwa wybrane bloki z całego rysunku
+ +
Usuń Bloki z Arkuszy
DELBLKLAYOUT
Usuwa wybrane bloki ze wszystkich arkuszy rysunku
+ + + +
Podmień Blok
REPLACEBLK
Podmienia wybrany blok innym korygując skalę, punkt bazowy, atrybuty
+
Zmień Dane w Bloku
CHANGEBLKDATA
Zmienia wybrane parametry we wszystkich elementach w bloku
+
Usuń Hatch w Bloku
DELBLKHATCH
Usuwa z bloku kreskowanie
+ + + +
Szybkie Bloki
QBLKDEF
Automatycznie definiuje bloki z elementów ograniczonych ramkami
+ + + +
Narzędzia Atrybutów
Zmień Atrybuty w Arkuszach
CHANGEATTLAYOUT
Zmienia wartość wybranych atrybutów bloku na wybranych Arkuszach
+ +
Atrybuty do Pliku
ATTTOFILE
NEW! Eksportuje dane z Atrybutów do pliku Tekstowego
+
Plik do Atrybutów
FILETOATT
NEW! Importuje dane z pliku Tekstowego do Atrybutów
+
Wyrównaj Atrybut+Text
ATTJUSTIFY
NEW! Zmienia punkt wyrównania Atrybut+(M)Text
+ + + +
Importuj do Atrybutu
IMPORTINTOATT
Do atrybutów wybranych bloków wpisuje dane z pliku wsadowego
+
Narzędzia Tekstów
Namierz teksty
SHOWTXT
Wyszukuje i porównuje dane w obiektach tekstowych w zadanym zakresie rysunku.
+
Tekst Numeruj
NUMTXT
Numeruje wskazane teksty i atrybuty
+ +
Zlicz Teksty
COUNTTXT
Zlicza wszystkie teksty z zadanego obszaru rysunku
+ + + +
Kopiuj Tekst w Obiekt
COPYTXTTOOBJ
Kopiuje (M)TEXT|ATTRIB w ATTRIB|(M)TEXT|MULTILEADER
+ + + +
Teksty do pliku
TXTTOFILE
Eksportuje teksty do pliku tekstowego
+ + + +
Teksty do pliku wierszami
TXTTOFILELINE
Wypisuje wybierane teksty do pliku tekstowego z podziałem na wiersze
+ + + +
MTEXT Wyczyść Styl
CLEARMTXT
Usuwa wewnętrzne formatowanie tekstów wielowierszowych
+ + + +
TEXT do MTEXT
TXTTOMTXT
Konwertuje TEXT do MTEXT
+ + + +
Narzędzia Drukowania [*]
Drukuj Wybrane
PRINTSELECTED
Drukuje wybrane obszary na wskazanej drukarce
+ + +
PDF z Modelu…
PDFM
Drukuje PDF z dopasowaniem rozmiaru papieru
+ +
PDF z Arkuszy…
PDFL
Drukuje PDF z Arkuszy z dopasowaniem rozmiaru papieru
+ +
PDF z Arkusza
qPDFL
Drukuje PDF z aktywnego Arkusza z dopasowaniem rozmiaru papieru
+ +
PDF z Plików
BATCHPDF
Drukuje PDF z Arkuszy wybranych plików z dopasowaniem rozmiaru papieru
+ +
Kopiuj Ustawienia Strony
PSETUPCOPY
Kopiuje ustawienia strony aktywnego arkusza na inne, wybrane arkusze
+ + +
Narzędzia Rysunku
Rozbij z Cechami
IMPLODEBLOCK
Rozbija bloki z zachowaniem ich cech i wartości atrybutów
+ +
Scal Warstwy
IMPLODELAYER
Przenosi wszystkie elementy na wybraną warstwę zachowując ich cechy
+ +
Eksportuj Arkusze
LAYOUTEXTRACT
Zapisuje do pliku arkusze z odpowiadającym im obszarem modelu
+
Przybornik
Zlicz Długość
COUNTLEN
Sumuje długość odpowiednich obiektów z podziałem na warstwy ze wskazanego obszaru rysunku
+
Odczytaj Trasę
INSERTLEN
Odczytuje trasę i jej długość wpisuje do atrybutu bloku
+ +
Wybierz Podobne
SELSIM
Wybiera wszystkie elementy wskazanego typu z rysunku
+ +
Wybierz Obiekty
SELOBJ
Wybiera obiekty ze wskazanego obszaru rysunku
+ + + +
Usuń Zdublowane
DELDOUBLE
Usuwa zdublowane obiekty nałożone na siebie
+ + + +
Połącz Rysunki
MERGEDWG
Wstawia do AKTUALNEGO rysunku WSZYSTKIE rysunki z danego katalogu dodając im obramowanie
+ +
Auto Dopasuj
AALIGN
Skaluje obiekt na bazie 2 wskazanych punktów i żądanej odległości pomiędzy nimi
+ + + +
Odwróć Linię
REVERSELINE
Zmienia kierunek wybranych linii
+ + + +
Przywróć Znaczniki
OSRESTORE
Przywraca punkty charakterystyczne (OSMODE) oraz marker (AUTOSNAP)
+ + + +
Usuń Helpery
DELGKNTEMPOBJ
Usuwa wszsytkie tymczasowe obiekty utworzone przez polecenia GekOn
+ + + +
okres licencji 365 dni 365 dni 365 dni 365 dni
cena netto 0 zł 299 zł 259 zł 499 zł
WYBIERAM WYBIERAM WYBIERAM WYBIERAM

14 dni za darmo
[*] Narzędzia GekOn PDF wymagają obecności zewnętrznego oprogramowania PDFCreator w wersji 1.7.3